Havnene slår tilbake mot Hurtigruten

Havnene langs kysten varsler at de vil sette opp prisene for at Hurtigruten skal legge til kai. Selskapet ønsker selv ikke å betale for det.

Hurtigruten Trollfjord

Dette kan bli dyrere for Hurtigruten. Norske havner varsler at de kan komme til å sette opp prisene for at Hurtigruten skal få legge til.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Hver havn går gjennom sine tall nå. Jeg har allerede hørt flere si at de vurderer å sette opp havneavgiften ettersom det ikke dekker kostnadene per i dag, sier nestleder i Norsk Havneforening, Ingvar Mathisen til NRK.

Mathisen er også havnedirektør i Bodø.

Per i dag tjener de knappe 3.000 kroner hver gang den minste hurtigruten legger til kai der, og mellom 6.000 og 7.000 kroner for de største skipene. Totalt er det snakk om 3,2 millioner kroner i året.

Storeier i Hurtigruten, Trygve Hegnar, krever kostnadskutt for å bedre lønnsomheten.

En av utgiftspostene de skal se på er hva Hurtigruten betaler for å legge til kai langs kysten. Selskapet har ytret at de ikke ønsker å betale dette.

Anne Marti Bjørnflaten, kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten, har prøvd å få oversikt over disse kostnadene, men har foreløpig ikke fått svar fra alle havnene.

– At havnene nå sier at de vurderer å øke avgiftene for å legge til kai før de har kommet med dokumentasjon for hva de tar for det i dag, er merkelig, sier hun.