Slår sammen enheter i Tromsø

Byrådet i Tromsø går inn for å slå sammen enhetene Byggforvaltingen og Fagrent, som har 270 ansatte.

Det vil være til stor fordel for drifta av kommunale bygg å få en felles ledelse, mener byrådet. De sier at en sammenslåing ikke automatisk vil gi en økonomisk inntjening, men de mener at med en samlet driftsorganisasjon vil det lettere kunne jobbes smartere og levere bedre tjenester.