Normal

Slakter miljøpensum

- Miljø er fraværende i den videregående skole, mener elevene.

Grønnland
Foto: BOB STRONG / REUTERS

Elever ved Breivika videregående skole i Tromsø mener undervisning i klimaproblematikken er totalt fraværende i den videregående skole.

Nå synes de noen må ta ansvar.

- Vi har ikke lært noe om miljø på skolen vår. Vi har bare hørt litt om varmepumper og sånn.

Elevene Sara Samuelsen og Pernille Gjertø fra Breivika videregående skole er klokkeklar. Nå må klimaproblematikken integreres i lærerplanen og ungdommene vil lære mer.

- Lærer om miljø på TV

- Det vi vet er det vi har sett på TV. Vi burde lære om dette på skolen!

Regionleder i Grønn hverdag Svein Gunnar Karlstrøm mener det er litt for tilfelig hvor mye elevene får undervisning i den svært så aktuelle problematikken. Nå må kunnskap om klima oragniseres på en mye bedre måte.

- Jeg tror det varierer for mye fra klasse til klasse. Lærere som brenner for miljø vil nok undervise mer enn lærere som ikke gjør det. Slik kan vi ikke ha det, sier Karlstrøm til NRK.

- Miljø og klima bør være endel av lærerplanen, utdyper han.

- Skolene må skjerpe seg

Fylkesråd for utdanning Pål Julius Skogholt påpeker at det skal være et miljøfokus i skolen, men singalene fra ungdommene må tas på alvor.

- Det er åpenbart at dersom elevene opplever at klima ikke er en del av undervisninga så må vi fra fylkesnivå innskjerpe overfor skolene, sier Skogholt til NRK.