Skuterkontroll i Midtre Hålogaland

To skuterkjørere i Gratangen er anmeldt for ulovlig kjøring etter at politiet og Statskog har hatt skuterkontroll med helikopter lørdag. Hele Hinnøya, Raftsundet, Gratangen, Ibestad og Salangen er kontrollert. Tre førere blir vurdert i forhold til dispensasjon fra motorferdselsloven. Det melder Midtre Hålogaland politidistrikt.