Skuffet over Sandberg

Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeierpartiet, Ingrid Heggø er skuffet over at fiskeriminister Per Sandberg vil oppheve leveringsplikten for trålerne. Fyllkespartiene til Fremskrittspartiet i Nord-Norge vil beholde leveringsplikten, men Sandberg sier han viderefører regjeringens forslag om å regionalisere leveringsplikten. Ingrid Heggø mener det er uakseptabelt.