Skuffende fangst i Barentshavet

Letebrønnen Korpfjell i det sørøstlige Barentshavet er en skuffelse. Det erkjenner Statoil etter at brønnen viste seg kun å inneholde mindre mengder gass. Prognosene i forkant av leteboringa antydet enorme mengder olje. Statoil skal imidlertid bore videre, og letedirektør Jez Averty mener det ikke er uvanlig å måtte bore flere letebrønner før man gjør treff.