NRK Meny
Normal

– Mangel på samisktalende politi truer rettssikkerheten

Politidistriktene i Finnmark sliter med å rekruttere betjenter som kan samisk. Jusekspert mener det truer rettssikkerheten.

Politi

Ole fra Østlandet er politibetjent i Kautokeino, men kan ikke samisk. Han tok jobb her fordi det var nettopp her det var ledig stilling.

– Å ivareta rettssikkerheten er viktig. Det verste som kan skje er at feil spørsmålsstilling eller feil svar kan før til gal saksbehandling, sier lensmann i Kautokeino Klemet Klemetsen til NRK og legger til:

– Jeg kjenner ikke til at det har skjedd, men jeg har hørt i retten at samisktalende som er tiltalt, eller har fått dom på seg sier de ikke har følt at de har blitt forstått. Det er noe jeg har tenkt over.

Se video:

Created by InfoDispatcher

I NRKs Nyhetssenter får du forløpende nyheter fra inn- og utland.

– Trist at få kan samisk

Klemet Klemetsen

TRIST: Lensmann i Kautokeino Klemet Klemetsen mener det er leit at det er så få samisktalende politibetjenter i Finnmark og frykter at det truer rettssikkerheten til samisktalende.

Foto: Roger Manndal / NRK Sápmi

I Øst- og Vest-Finnmark politidistrikt er det i overkant av 200 politibetjenter. Under 10 av dem kan samisk. I fylket som helhet er det 10 kommuner som er forvaltningsområde for samisk språk.

I Finnmark er det 75.000 innbyggere og rundt 25.000, en tredjedel, av dem er samisktalende. I politiet kan under fem prosent av betjentene samisk.

– Det er trist å se hvor få i politiet som kan samisk. I en avhørssituasjon, spesielt hvis du er mistenkt eller siktet, er det viktig å kunne forklare seg korrekt, sier Klemetsen.

Jusekspert og høyesterettsadvokat John Christian Elden støtter bekymringen til lensmannen.

– Dette er et problem som ikke bare gjelder for samer, men også fremmedspråklige i Norge. Man får ikke frem en god nok forklaring når det eksempelvis skal gå gjennom tolker og særlig hvis tolken ikke er kvalifisert.

Elden: – Politiets ansvar

Erling Børstad, seksjonssjef Politidirektoratet

SLITER: Seksjonssjef i Politidirektoratet Erling Børstad innrømmer at de sliter med rekruttering av betjenter med samisk språkkompetanse.

Politibetjent Ole fra Østlandet har tatt jobb i Kautokeino, men visste at språkbarrieren kunne bli en utfordring.

– De fleste her kan norsk, men det er klart at kommunikasjonen ville blitt bedre dersom jeg hadde kunnet samisk. Jeg søkte her fordi det var en mulighet til å få jobb, og å prøve noe nytt. Det er nok av dem som bare søker seg til Østlandet hvor det er hard kamp om plassene, sier han til NRK.

– Hvilke utfordringer har du møtt på?

– Jeg er relativt ny og har ikke møtt på de største problemene ennå, men jeg ser ikke bort i fra at det kommer til å oppstå.

Elden mener det er politiets eget ansvar å påse at de følger norsk lov, som sier at samisktalende har krav på å få bruke eget språk i kontakt med offentlige myndigheter.

– Rettssikkerhet er ett av de viktigste prinsippene vi har, og ingen skal misforstås eller dømmes på bakgrunn av at de ikke er blitt forstått. Det er problematisk at man ikke får snakke på sitt eget morsmål til det politiet som er der for å ivareta ens rettigheter, dette er politiets ansvar, slår Elden fast.

– For få å velge mellom

Kautokeino lensmannskontor

LENSMANNSKONTOR: På politistasjonen i Kautokeino kan ingen av de fire politibetjentene samisk.

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

Politidirektoratet innrømmer at det er en utfordring å rekruttere betjenter med samisk språkkompetanse.

– Vi mener det er viktig at det er nok samisktalende politibetjenter i de forvaltningsområdene for samisk språk, og at de behersker språket muntlig og skriftlig, men vi har problemer med rekrutteringen, sier ansvarlig for Finnmark i Politidirektoratet (POD) Erling Børstad til NRK.

Han begrunner utfordringen følgende:

– Det vil alltid være en utfordring å klare å rekruttere tilstrekkelig antall samisktalende i politiet, blant annet fordi det ikke er så mange som tar den utdanningen som har den kompetansen.

Børstad forsikrer om at POD gjør sitt beste i rekrutteringsarbeidet.

– Det jobbes en god del med dette både lokalt i politidistriktene og fra politihøyskolen, men som sagt har vi ikke veldig mange å velge i.

Nylig satte regjeringen ned et utvalg for å styrke samisk språk. Ifølge norsk lov har samisktalende krav på å bruke eget språk. Klemetsen håper kartleggingen kan være med på å styrke andelen samisktalende i politiet.

Patrulje havnet i feil kommune

Inntil videre innser han at de kommer til å møte på dagligdags utfordringer.

– Misforståelser forekommer, og det har vært tilfeller hvor utrykninger har blitt foretatt fra feil kommune. I ett tilfelle hadde vi en ulykke i Kautokeino, men det var en patrulje fra Karasjok, 120 km unna, som rykket ut, forklarer Klemetsen.

– Jeg mener at politidirektoratet burde gjort mer for å ta tak i denne problematikken. Politidirektoratet har en viktig rolle i dette.

– Hvorfor tror du det er så vanskelig å rekruttere betjenter som kan samisk?

– Det er vanskelig å si konkret hva det er som gjør at det er så få samisktalende i politiet, men det kan være at de vegrer seg for å komme i kontakt med slektninger i jobbsituasjon. Det er små forhold her, forklarer lensmannen.