Skrikende mangel på fagfolk ved UNN

– Mangel på fagpersonell blir den store utfordringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i årene framover.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Foto: Arne Schei / NRK

Det sier styreleder Jorhill Andreassen til NRK. Hun er bekymret over utviklingen.

Sykehuset mangler spesielt intensivsykepleiere ved UNN i Tromsø, men det trengs også operasjonssykepleiere. I tillegg er det mangel på leger innenfor flere felt, spesielt i Harstad og Narvik.

Svenskene drar hjem

– Vi har ikke nok utdannede folk til å gå inn i de stillingene vi har. Det gjør at vi må leie folk i større grad, men de blir dyrere og vanskeligere å få tak i, sier Andreassen.

styreleder ved unn sier de mangler fagfolk

Vi mangler fagfolk og dette er bare begynnelsen. Kampen om den kompetente ungdommen er i gang, sier styreleder Jorhill Andreassen ved UNN.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Kilden med danske og svenske sykepleiere er i ferd med å tørke inn. Det legger enda større belastninger på dem som står i jobb, som vi er en stor takk skyldig, og som bidrar til å holde hjulene i gang, sier hun.

Situasjonen blir neppe bedre når det nye PET-senteret for avansert kreftdiagnostikk står ferdig og skal tas i bruk. Her trengs det nye fagfolk som kan utføre jobbene ved senteret.

Må gjøre nye grep

Selv om UNN har hatt rekrutteringskampanjer og gitt stipend for spesialisering av sykepleiere, så er det stadig nye krav og utfordringer som gjør at sykehuset trenger nye folk.

– Også ved UNN i Tromsø merker vi dette godt. Og dette er bare begynnelsen er jeg redd for. Kampen om den kompetente ungdommen er i gang. Så må vi se på om vi bruker ressursene rett. Det kan være at helsefagarbeidere kan utføre andre oppgaver enn de gjør i dag. Alt dette må vi se på, sier styreleder Jorhill Andreassen ved UNN.