Skredulykken på Svalbard skal evalueres

Skredulykken som tok to liv og ødela 11 bolighus skal evalueres.

Skredulykke Longyearbyen Svalbard

19. desember ble flere hus i Longyearbyen truffet av et enormt snøskred fra fjellet sukkertoppen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er viktig at den alvorlige hendelsen på Svalbard blir gjennomgått. Både det forebyggende arbeidet og selve håndteringen av hendelsen skal evalueres med tanke på mulige forbedringspunkter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) evaluere skredulykken på Svalbard.

– Fra min side fremstår det som både naturlig og riktig at noen utenfra med et mer objektiv blikk kan se om vi gjorde jobben godt nok og om det er noe vi kan lære, sier sysselmann Kjerstin Askholt til NRK.

Hensikten med evalueringen er ifølge departementet å lære av hendelsen og foreta endringer og tilpasninger der det er behov.

– Noe vi har ønsket lenge

Arbeidet skal ledes av DSB med bistand fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Politihøgskolen.

Det ble tidlig uttrykt ønske fra Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre om ekstern evaluering av hendelsen.

– Dette er noe vi har ønsket lenge, og vi ser fram til å få en avklaring. Det er en alvorlig hendelse og vi ønsker å se alle sidene av det og lære av hendelsen, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Arild Olsen, lokalstyreleder

Lokalstyreleder Arild Olsen.

Foto: Helge Carlsen/NRK

Sysselmann Kjerstin Askholt sier at de internt allerede har hatt flere runder på hva de synes de gjorde godt, og hva de mener de kan lære av.

– Disse rundene har nok vært mer detaljerte enn hva denne evalueringen kommer til å inneholde, men det er helt naturlig, sier Askholt.

Longyearbyen lokalstyre er etter forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre pålagt å evaluere krisehåndteringen etter uønskede hendelser.

– Vil fortsette med forebyggende arbeid

Lokalstyreleder Arild Olsen mener det er viktig å få en slik rapport, men tror ikke noen vil bli stilt ansvarlig for det som skjedde.

– Jeg har lest mye dokumentasjon fra midten av 80-tallet og fram til i dag på hva som er gjort og ikke gjort, og jeg klarer ikke se enkeltpersoner eller organisasjoner som bør stå skolerett.

Sysselmannen har også satt i gang et arbeid for å dokumentere hva som skjedde. Den rapporten skal oversendes statsadvokaten for å se om det eventuelt skal iverksettes politietterforskning.

Sysselmann Kjerstin Askholt

Sysselmann Kjerstin Askholt etter snøskredet i Longyearbyen.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

– Det er en helt naturlig oppfølging etter en slik sak hvor det er dødsfall. At vi sikrer bevis og oppretter en undersøkelsessak som oversendes statsadvokaten i Troms. Vi ønsker at noen utenfra tar den vurderingen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Hun forteller at denne rapporten nå er i sluttfasen.

– Vi synes det er godt at DSB kommer i gang med evalueringen nå, også vil vi fortsette å jobbe sammen med NVE og lokalstyret når det gjelder forebyggende arbeid fremover.