Skredradar fungerer bedre enn geologene trodde

Vinterens skredovervåking ved hjelp av radar i Holmbuktura i Tromsø har gått over all forventning.

Skredradar Tromsø

Geolog Andreas Persson i Statens vegvesen.

Foto: Geir Bakkevoll / Statens vegvesen

I årets sesong har det ikke gått store skred over veien i Holmbuktura. Likevel mener Statens vegvesen at radaren har fanget opp mange små skred på en svært bra måte.

– Både rekkevidden og detaljeringsnivået til radaren har overgått kravene vi stilte, sier geolog Andreas Persson i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Radarovervåkingen i Holmbuktura er et av flere forskingsprosjekt som Statens vegvesen for tiden gjennomfører i Nord-Norge. Dette innebærer midler og ansvar for å være Vegvesenets spisskompetanse på skred og skredsikring.

– Derfor gjennomfører vi flere forsknings- og utviklingsprosjekt der vi prøver ut og tar i bruk ny teknologi. Radarvarslingen i Holmbuktura er et slikt prosjekt, sier regional fagkontakt for skred i Statens vegvesen, Ole-André Helgaas.

Måler infralyd

Statens vegvesen har et annet prosjekt på Kattfjordeidet. Her er det satt opp sensorer for å fange opp skredets infralyd, nemlig lydbølger som er så lavfrekvente at mennesket ikke kan høre dem. Slik får de effektiv informasjon om skred på tider og steder der ingen ellers ville registrert dem, for eksempel i mørket eller i uvær med dårlig sikt.

– Denne teknologien er i bruk lenger sør i Europa allerede. Infralyd brukes for å oppdage vulkanutbrudd og jordskjelv i Italia, og snøskred i Østerrike og Sveits. Både på Kattfjordeidet og i Holmbuktura tester og tilpasser vi kjent teknologi under ekstreme forhold, som den nordnorske vinteren er, med både mørketid på solceller og ising på elektriske komponenter, sier Helgaas.

Håper det kan holde veiene mer åpne

Håpet med den nye teknologien, er at det kan videreutvikles og på sikt holde veien åpen oftere enn i dag. En ny testsesong neste vinter kan forhåpentlig kalibrere presisjonen på radaren. Slik blir det enklere å vite nøyaktig hvor skredet går.

– Når vi er ferdig med testing i to sesonger i Holmbuktura vil vi bruke erfaringene, til å utvikle konsept med langtrekkende radarer koblet til lyssignal som varsler trafikanter, eller til bom som stenger vegen når radaren fanger opp en skred. Det er høyst sannsynlig at vi på denne måten reduserer både risikoen for ulykker, og stengetiden på vegen når skredet går, eller i perioder med skredfare, sier Andreas Persson.

Statens vegvesen tror at denne type teknologi kan utvikles videre og på sikt holde vegen åpen oftere.