19 bolighus og hytter utsatt for snøskred

NVE har kartlagt snøskredfaren i Tromsø og funnet 19 bolighus og hytter i kommunen som ligger i områder som er utsatt for såkalt 1000-årsskred. Kommunen skal nå vurdere hva som skal skje med de utsatte bygningene.

Reinen skole

Reinen skole ligger under fjellsiden i Tromsdalen som nå er kartlagt som skredfarlig.

Foto: Marita Andersen / NRK

Det er i en fersk rapport fra NVE disse områdene nå blir utpekt.

  • Les rapporten her

NVE har sist sommer gjort et omfattende arbeid med å kartlegge skredfarlige områder, områder som er utsatt for snøskred og for steinsprang, i Tromsø. Tidligere er Loppa kartlagt og i fjor ble også Balsfjord og Narvik kartlagt.

NVE har kartlagt hvilke områder som er er utsatt for skredfare i Tromsø og Balsfjord

Viktig kartlegging

– Det er et viktig arbeid, det gjelder å være føre var, å finne ut hvor det er skredutsatt bebyggelse, sier avdelingsingeniør og geolog i NVE, Odd-Arne Mikkelsen.

De nye kartene har to funksjoner:

  • Kartlegge hvilken bebyggelse som allerede er oppført som er i faresonen
  • Kartlegge hvilke ubebygde områder det er skredfare som kommuneplanleggerne må ta hensyn til.

Mikkelsen sier det er snakk om svært sjeldne snøskred.

– Det er snakk om skred som går hvert hundrede eller tusende år, så vi trenger ikke å være bekymret her og nå, sier Mikkelsen.

I Tromsø er det blant annet fjellsiden fra Fjellheisen og sørover til Reinen skole, der det gikk et ras for et par år siden, som er skredutsatt.

– Det er en svært viktig rapport, den gir blant annet oversikt over eldre bebyggelse som ligger skredutsatt til, bebyggelse som i dag ikke uten videre ville blitt godkjent, sier beredskapsrådgiver i Tromsø kommune, Arnulf M. Elvevold til NRK.

Solstrandveien 560 utsatt for skredfare

Solstrandveien 560 i Tromsdalen er et av husene som er utsatt for skredfare.

Foto: Marita Andersen / NRK

Kommunen må vurdere sikringstiltak

Kartleggingen viser at de aller fleste av husene i Tromsø ligger greit til. Men kartene kan få konsekvenser for framtidig planlegging og boligbygging.

Kommunene vil nå få overlevert kartene og må da vurdere om det er behov for å sikre disse husene.

– Mange fysiske sikringstiltak kan være aktuelle, som kjegler, voller eller stålgjerder, sier Elvevold.

Mikkelsen sier dette er et veldig fint verktøy for kommuner og utbyggere som nå kan se hvor det er mulig å bygge ut.

– Tidligere har det vært mange mindre skredkartlegginger, for eksempel i Tromsdalen for enkeltblokker og enkelthus. Nå har vi fått en sammenhengende grense som de kan forhold seg til, sier Mikkelsen.