Skred og skredfare stenger flere veier i Troms

Onsdag er flere veier i Troms stengt på grunn av snøskred som har gått over veien, eller fordi det er fare for nye snøskred.

Rasstengt vei

Fylkesvei 347 på Arnøya i er blant veiene som er stengt.

Foto: vegvesenet.no

Veiene dette gjelder er Fv 243 mellom Flakstadvåg og Sifjordbotn, Fv 862 Kattfjordeidet og Fv 57 Grøtfjord, på strekninga Henrikvik – Tromvik. Klokka 10 ble Fv 87 i Tamokdalen åpnet, etter å ha vært stengt av ras siden i går.

Det blir fortløpende gjort vurderinger på de enkelte strekningene om hvorvidt noen flere av dem kan ryddes og åpnes.

På hovedveiene E6, E8 og E10 meldes det om snø- og isdekke, og i grenseområdene mellom Troms og Nordland er det mildt, og dermed fare for glatte partier. Fra Gullesfjordbotn i Kvæfjord rapporteres at det er bart og vått på E 10.

Fv 124, fergesambandet til Grytøya - Sandsøya er innstilt på grunn av uvær. Gjelder sambandet Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy

Det er betydelig skredfare i Troms. Se oversikt på varsom.no.

Værmeldinga for Troms : Sørlig stiv kuling utsatte steder, midt på dagen til dels sterk kuling, dreiende sørvestlig. Perioder med sludd og snø, senere regn, vesentlig i ytre strøk i sør.