NRK Meny
Normal

Plassmangel gjør at toaletter må brukes til undervisning

Plassmangelen på Finnsnes barneskole er prekær. To klasser må få undervisningen sin på ungdomsskolen og toalett er gjort om til grupperom.

Toalett brukes til undervisning

Toalettet er omgjort til et vindusløst grupperom på grunn av plassmangel.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Dette er ikke greit. Dette må vi gjøre noe med, og derfor ba jeg i mars i år om en utredning, sier leder Bjørn-Richard Pedersen (Sp) i oppvekst- og kulturutvalget i Lenvik.

Bjørn-Richard Pedersen

Bjørn-Richard Pedersen (SP) er leder i oppvekst- og kulturutvalget i Lenvik, og mener at kommunen er nødt til å gjøre noe med dette.

Foto: Linda Pedersen

Helt siden Fagernes skole ble lagt ned i 2011, har sentrumsskolen vært full. Politikernes vedtak om å overføre elevene til Rossfjord skole viste seg nemlig å være ulovlig i forhold til nærskoleprinsippet. Dermed kom de fleste elevene fra bygdeskolen til Finnsnes. Med økt innvandring i tillegg, har plassmangelen forverret seg år for år. Skolen har nå 415 elever og totalt 62 ansatte.

– Når en skole blir nedlagt, klarer man ikke å se omfanget av det. Besparelsene har man ikke kontroll på. Nå ser vi hva som skjer, vi står foran en stor utbygging på Finnsnes, sier Pedersen.

Liten kapasitet

På to skoleår har personalgruppa økt med 25 prosent. I utredningen som nå er klar, kommer det fram at alle tenkelige rom, til og med toaletter, har blitt tatt i bruk til undervisning. 20 prosent av elevene er fremmedspråklige. Her er noe av det rådmannen skriver:

* For andre år på rad må to klasser ved Finnsnes barneskole undervises i lokalene til Finnsnes ungdomsskole.

Toalett brukes til undervisning Finnsnes

Alle rommene, til og med toaletter, har blitt tatt i bruk til undervisning.

Foto: Linda Pedersen / NRK

* Basen for multifunksjonshemmede barn er bygd om til grupperom. Hvis skolen får multifunksjonshemmede elever, må basen tilbakestilles og det blir færre grupperom tilgjengelig.

* Skolen har ikke eget rom til skolefritidsordningen (SFO) og må derfor benytte klasserom. Det er i dag 80–100 elever som bruker SFO.

* Til spesialundervisning brukes blant annet et toalett og et sanserom uten vindu som grupperom.

* Gymsalen har for liten kapasitet. Derfor er det en klasse ute og har kroppsøving hver eneste time.

* Personalrommet rommer ikke hele personalgruppa. På planleggingsdagene brukes gymsalen til personalmøter.

Må ha plass til alle

Espen Hay er rektor ved skolen. Han er glad for at rådmannen foreslår å sette av penger i neste års budsjett til å få fram hva som bør og kan gjøres.

Rektor Fagernes skole, Espen Hay

Rektor Espen Hay er glad for at det er foreslått å sette av penger.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Finnsnes barneskole som den største i regionen må ha plass til alle elever under samme tak. Vi må også ha tilfredsstillende arbeidsrom til kollegiet, kontorplasser nok og personalrom med plass til alle. I en moderne skole må man også ha fleksibilitet til å kunne dele elever inn i mindre grupper og gi spesialundervisning eller styrkingsundervisning, sier han.

Saka skal først behandles i Utvalg for oppvekst og kultur den 22. september. Så blir det opp til kommunestyret å prioritere det ene utbyggingsprosjektet opp mot det andre når budsjett og økonomiplan skal på plass.