Skolegang for flyktningbarn

I dag må flyktning- og asylbarn ha oppholdt seg minst tre måneder i landet før de får lov til å begynne på skole, og barn under fire år på asylmottak har ikke rett til barnehageplass. Under den muntlige spørretimen i Stortinget i dag ble kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spurt av KrF om han ville gjøre noe med disse grensene, noe Isaksen svarte avvisende på. (NTB)