Skolefjernsyn fra Tromsø

NRK-program for ungdom om fiskeribyen Tromsø fra 1969.

Skolefjernsyn fra Tromsø