NRK Meny
Normal

Skoleelev flyttes mellom barnevernsinstitusjoner for niende gang

Barneskolerektor har fått nok av at barn i barnevernsinstitusjoner flyttes på til stadighet. – Hvordan skal et barn som flyttes så mange ganger få et normalt voksenliv, sier rektor Janne Solheim Langnes.

Rektor janne langnes

Janne Solheim Langnes er rektor på Mellembygd oppvekstsenter i Målselv kommune.

Foto: Privat

– Dette er en ekstrem sak når det kommer til antall flyttinger. Vi snakker om en elev som nå blir flyttet for niende gang i løpet av barneskoletiden. Det er slettes ikke bra at et barn blir sendt fram og tilbake, sier Janne Solheim Langnes.

Hun er rektor ved Mellembygd oppvekstsenter i Målselv kommune i Troms. Skolen ligger i nærmiljøet til barnevernsinstitusjonen hvor eleven bor. Denne uken skal eleven flyttes for niende gang.

– Hvordan skal et barn som flyttes så mange ganger få muligheten til å få røtter i et lokalsamfunn? Og hvordan skal de til syvende og sist klare å finne roen og få et normalt voksenliv? Dette er ikke den beste ballasten å ha med inn i voksenlivet, sier rektor.

– Graverende sak

Unge som bor på institusjonen er elever ved skolen så lenge de er i barneskolealder, og de ansatte opplever ofte at elevene flyttes på, gjerne på kort varsel og midt i skoleåret.

Nå mener rektor at det har kommet opp en sak som er så graverende at hun føler at hun må si fra. Den aktuelle eleven har så langt blitt flyttet åtte ganger siden han ble overlatt i barnevernets omsorg, hovedsakelig til ulike plasser i Nord-Norge.

– Eleven kom første gang til bygda på våren i fjor, og ble boende til jul. Deretter ble eleven flyttet til et annet tiltak, men kom tilbake etter to måneder, og ble plassert på institusjonen igjen på korte vedtak. Eleven fikk ikke begynt på skolen igjen før noen få uker før sommerferien, sier Solheim Langnes.

Først skal vi høre at en barneskoleelev i Målselv blir flyttet av barnevernet for niende gang. 
Rektoren ved skolen eleven går på er kritisk til behandlingen, og mener flyttinga skjer mot elevens vilje.

Inkludert i nærmiljøet

Hun beskriver en elev som nå har funnet seg godt til rette i lokalmiljøet og i klassemiljøet. Eleven deltar i fritidsaktiviteter og har sagt til de voksne på skolen at vedkommende trives både på institusjonen, skolen og i nærmiljøet.

Torsdag denne uka skulle eleven egentlig bli flyttet videre til en annen institusjon i landsdelen. Etter at NRK ble gjort kjent med saken har flyttingen blitt framskyndet til tirsdag ettermiddag.

Barneskoleeleven ønsker ifølge rektor ikke å flyttes fra nærmiljøet.

– Eleven har helt tydelig sagt fra at «jeg vil ikke flytte, jeg vil bli her». Det har eleven sagt til alle instanser der vedkommende har fått uttale seg, sier Solheim Langnes.

– Hører mange slike historier

Anne Lindboe

Barneombud, Anne Lindboe.

Foto: Marius Hauge for Barneombudet

Rektor tok først kontakt med barneombudet, som nå ser på den konkrete saken. De har blant annet sørget for at eleven selv fikk lov til å fortelle om sine ønsker til Bufetat.

Flyttingen ble da først utsatt fra 1. oktober, for at eleven skulle få uttale seg.

– Ni ganger er utrolig mange flyttinger, og når det offentlige har ansvaret for et barn, må vi sikre at det vi har å tilby er bedre, sier barneombud Anne Lindboe.

Hun er kjent med saken fra Målselv, og forteller at Barneombudet har sett at antallet flyttinger i barnevernet økte mellom 2000 og 2006 og at de senere har stabilisert seg på det Lindboe mener er et relativt høyt nivå.

– Vi hører dessverre ganske mange slike historier, og vi er bekymret for om barna virkelig blir hørt ordentlig i disse sakene, sier Lindboe.

Får konsekvenser for barn

Hun legger vekt på at barn som flyttes mange ganger kan få problemer med å finne en tilhørighet når de stadig rykkes opp fra skolemiljø og voksne de har lært å stole på.

– Det er en alvorlig handling å flytte barn fra et sted det er knyttet til. Da skal man være sikre på at flyttingen er til barnets beste, og at barnet ønsker er hørt, sier Lindbo.

– Hva kan årsaken være til at et barn flyttes så mye?

– Kanskje har man forberedt seg for dårlig eller fulgt opp barnet for dårlig underveis. Dessverre kan det også være økonomiske årsaker, noe som er helt uholdbart, sier barneombudet.

Rektor og hennes kolleger er også bekymret for konsekvensene for eleven og andre barn som opplever lignende situasjoner.

Hun mener også at skolearbeidet lider når barn under barnevernet lever i stadig bekymring for å bli flyttet på igjen. Da kommer det faglige på skolen i andre rekke.

– Etter så mange flyttinger vil en elev spørre seg om det er vits i å gjøre en innsats, sier Solheim Langnes.

Sendte brev til myndighetene

Det er ikke første gang skolen har varslet myndighetene om tilsvarende saker. For ett år siden sendte de et brev til fylkesmennene i Troms og Finnmark.

Her påpekte de blant annet på hva politiske signaler og forskning sier om at barn i barnevernet har spesielt behov for forutsigbarhet, stabilitet og ro og at de helst ikke skal flyttes midt i et skoleår.

– Så påpekte vi også at vi ofte ser det helt motsatte i praksis, sier rektor.

Rådmann Rita Johnsen Målselv

Rådmann Rita Johnsen, Målselv kommune.

Foto: Torill Ustad Stav / nrk

Skolen opplever stadig elever som flyttes på relativt ofte.

– Den eneste responsen vi fikk var en telefon fra Fylkesmannen i Finnmark, der de stilte noen spørsmål om den ene konkrete saken. Etter det hørte vi ikke mer, sier Solheim Langnes.

Rektoren får støtte av sin sjef rådmann Rita Johnsen. Hun ønsker ikke å uttale seg om den konkrete eleven, men mener det er bra at de ansatte varsler fra om slike saker.

– Som ansvarlige voksne er det noen ganger sånn at vi må tale på vegne av barn når vi ser at systemet ikke klarer å ta vare på dem, sier Johnsen.

– Årsaker til flyttingen

klemetsen bufetat

Leder for fagteam Alta i Bufetat, Svein Klemetsen.

Foto: kristian sønvinsen bye / nrk

Ledelsen i kommunen der eleven er hjemmehørende vil ikke uttale seg om den konkrete saken, men sier på generelt grunnlag at i barnevernssaker så er det Bufetat som anbefaler hvilken institusjon et barn skal sendes til, ut ifra barnets behov.

Leder for fagteam Alta i Bufetat, Svein Klemetsen, innrømmer at det er beklagelig at et barn må flytte så mange ganger.

– Men her er det flere årsaker til at barnet har måttet flytte. Det er klart man må vurdere konsekvensene for barnet, men her handler det om å gi barnet det beste behandlingstilbudet, og da har vi tilbudt et tiltak, sier Klemetsen.

– Nå har flyttingen blitt framskyndet med to dager, hva skyldes det?

– Vi har holdt på med denne flytteprosessen i over en måned for å legge til rette for en god overgang for barnet. Jeg er ikke kjent med at flyttingen er framskyndet, sier Klemetsen.

De ansatte ved institusjonen er kjent med at NRK lager sak om den aktuelle eleven, men ønsker ikke å uttale seg i saken.