NRK Meny
Normal

Skole søker etter vaktmester – vil helst ha en som er gift

For å bli vaktmester ved Ekrehagen skole i Tromsø, bør man være gift eller enslig, sier rektor. – Ikke ulovlig, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ekrehagen skole

Ekrehagen skole annonserer selv at de er en skole med kristne verdier og er åpen og inkluderende.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Ekrehagen skole er en kristen skole i Tromsø, som på sin egen nettside reklamerer med å være en skole med kristne verdier, og med en åpen og inkluderende holdning. Likevel stiller de strenge krav når de skal ansette ny vaktmester.

For i stillingsannonsen står det at både livssyn og samlivsform vil bli vektlagt.

– Personlig egnethet, erfaringsbakgrunn, livssyn, samlivsform og lojalitet mot skolens målsetting vil bli vektlagt.

Stillingsannonsen til Ekrehagen skole /

– Ser helst at våre ansatte er gift

– Hva er riktig samlivsform for dere?

– Ja, hva tenker du selv, svarer rektor, Petter Moltzau ved skolen til NRK.

– Jeg spør deg som har skrevet annonsen.

– Ja, som kristen ser vi helst at våre ansatte er gift, det er ikke noe mer enn det som ligger til grunn her.

Hvorfor er det viktig for dere å spesifisere samlivsform i stillingsannonsen?

– Du spør vanskelig nå. Dette er noe vi har i alle stillingsannonsene våre, og det er på grunn av vår plattform, sier rektoren.

Skolen er tuftet på allmenngyldige, kristne verdier og et livssyn med en åpen og inkluderende holdning.

Ekrehagen skole på sin egen nettside

Mange spørsmål om annonsen

LO i Troms er blant dem som har fått flere henvendelser om annonsen.

– Mange har tatt kontakt med oss for å spørre om denne type «krav» er lovlig. Dessverre har vi ikke kunnet gi et helt klart svar på akkurat det, sier Stein Kristiansen, som er faglig ungdomssekretær i LO Troms.

Likestillingsloven gir tydelige krav til hvilke krav som kan settes i stillingsannonser, men livssyns- og trossamfunn har en rekke unntak.

Likevel står det i lovteksten at «Det vil i utgangspunktet ikke være lov å forskjellsbehandle på grunn av religion eller livssyn ved ansettelse av for eksempel renholder og vaktmester».

(Artikkelen fortsetter under)

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm

Likestillingsombud Hann Bjurstrøm sier hun vil ta kontakt med skolen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Ikke ulovlig

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm har sett utlysningsteksten. Hun sier det slett ikke er sikkert at annonsen er ulovlig.

De vil likevel ta kontakt med skolen for å diskutere saken.

– Samlivsform eller sivilstatus har ikke et vern mot diskriminering. Tradisjonelt har imidlertid vektlegging av «samlivsform» blitt brukt for å skille mellom heterofilt og homofilt samliv. Dersom utlysningsteksten gir uttrykk for at arbeidsgiver vil forskjellsbehandle personer som er homofilt samboende ved en eventuell ansettelse, vil det være i strid med diskrimineringsloven.