NRK Meny
Normal

Her gjør lærerne som KS vil – men streiker likevel

Sandfallet ungdomsskole har tilnærmet lik arbeidstidsordning som KS ser for seg. Likevel er skolen tom.

Sandfallet skole

Streikende rektor vil ikke være modell for KS – kan ikke få en god skole med direktiv fra Oslo.

Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE/NRK

Sandfallet ungdomsskole i Alta har i over 10 år hatt omtrent de samme arbeidstidsordningene som arbeidsgiverne KS vil innføre.

Kravet om fast arbeidstid har sendt skole-Norge ut i en fastlåst streik. Leder for KS Finnmark, Kristina Hansen, sier det er slike skoler de har bygget sine krav på.

– Jeg synes det er litt underlig, det er veldig mange skoler som allerede praktiserer det arbeidsgiver nå ønsker inn i avtaleverket. Det er basert på kunnskapen fra slike skoler at man ønsker det. Man ser at det blir bedre skoler av slik praksis, sier Hansen.

Skolen har hatt fast arbeidstid

streik Alta

Fra 2. september vil nærmere 9000 lærere være ute i streik Konfliktens kjerne er hvor mye av lærernes arbeidstid som skal bindes opp med krav om tilstedeværelse på skolen.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Det KS-lederen i Finnmark synes er merkelig, er altså at Sandfallet ungdomsskole i Alta er ramma av lærerstreiken. For her har man i 11 år hatt en fast arbeidstid for lærerne fra klokka 08 til 15.30 fire dager i uka og til klokka 14 på fredag.

KS sitt krav om lignende arbeidstidsordninger, er kjernen i en strid som har lamma skole-Norge.

– Det er veldig mange skole som allerede praktisere det som arbeidsgiver nå ønsker inn avtaleverket. Det er basert på kunnskapen fra slike skoler at man ønsker det, sier Hansen.

Unnlatt å bygge tillit

Knut Ingar Olsen
Foto: Kai Erik Bull/NRK

Men Sandfallets rektor, Knut Ingar Olsen, mener KS gjør en fundamental feil når de vil styre arbeidstida via sentrale direktiver.

Han mener KS helt siden de overtok arbeidsgiveransvaret for lærerne, har unnlatt å bygge den tilliten som er fundamentet for at arbeidstidsordninga fungerer utmerket på Sandfallet.

– Vi har utstrakt tillit mellom leder og kollegium. Det er trøbbelet med det som gjelder for KS. Det har liksom ikke gehør. Vi vet hvordan ting skal være. Da møter du ikke den store flotte faglige kompetansen som ligger her på den riktige måten.

Olsen forteller at de ansette på skolen i fellesskap blir enige om hvordan tiden skal brukes på skolen. Han synes ikke man skal bruke Sandfallet som en modell i denne sammenhengen.

Rektoren argumenterer med at de har brukt ti år på å komme frem til deres organisering av arbeidstiden.

Hver skole må finne sin modell

Olsen mener ordningen de har kommet frem til fungerer bra. Men poengterer at hver skole må finne sin modell.

De streikende lærerne NRK møter utenfor Sandfallet ungdomsskole synes ordningen med fast arbeidstid fungerer bra.

– Vi kommer frem til innholdet i arbeidstiden hvert år. Hvis KS får det som de vil, mister vi den muligheten til å påvirke hvordan vår egen arbeidsdag skal være, sier de.

Streik Alta

Streikevakter ved Sandfallet ungdomskole.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK