Skjervøy forblir selvsetendig


Et enstemmig kommunestyre i Skjervøy stemte onsdag for at Skjervøy ikke skal slå seg sammen med nabokommunene. Dette er i tråd med folkeavstemningen, hvor over 90 prosent av deltakerne ønsket at Skjervøy skal forbli en selvstendig kommune.
- Dette har vært en lærerik periode, vi har lært mye om vår egen kommune, sier ordfører Ørjan Albrigtsen fra felleslista Kystpartiet/Kristelig folkeparti. Han er glad vedtaket var enstemmig.

<alternativet var å slå seg sammen med Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord>