NRK Meny
Normal

Skjerpet straffen for entreprenør – anker til Høyesterett

Entreprenøren Stig Henriksen fra Tromsø er i Hålogaland lagmannsrett dømt til tre års fengsel for bedrageri.

Stig Henriksen

Stig Henriksen (i midten) var en av de mest profilerte boligutviklerne i Tromsø. Her står han sammen med sine forsvarere Rudi Mikal Christensen (til venstre) og Rune Stenstrøm (til høyre) i Nord-Troms tingrett.

Foto: Tom Søbstad / NRK

Ett år og seks måneder gjøres betinget.

– Ved lagmannsrettens dom er tiltalte funnet skyldig i fire tilfeller av grovt bedrageri mot Handelsbanken. Samlet er det tale om kredittbedragerier på mellom fire og fem millioner kroner, står det i dommen.

I tillegg er Henriksen, som har flyttet til Sverige, funnet skyldig i grovt underslag av 216.000 kroner og hvitvasking av et beløp på om lag en million kroner.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes til fengsel i fire år, men lagmannsretten fant aktors påstand for streng. Det vises blant annet til tidsbruken fra forrige dom i tingretten, som er noe Stig Henriksen ikke kan lastes for.

Retten mener passende straff bør settes til fengsel i tre år. Lagmannsretten er enig med aktor som la ned påstand om at halvparten av fengselsstraffen gjøres betinget med en prøvetid på tre år.

Henriksen ble frikjent i lagmannsretten for tiltalepunktet som gjaldt advokatutgifter på 375.000 kroner fra et sivilt søksmål mot Handelsbanken.

Dommen var enstemmig.

Bestemt seg for å anke

I Hålogaland lagmannsrett dømmes Henriksen også til å tåle inndragning av 210.000 kroner til fordel for staten i tillegg til inndragningen han ble idømt ved Nord-Troms tingrett, som var 795.000 kroner.

Henriksens advokat, Rune Stenstrøm, sier til iTromsø at hans klient har bestemt seg for å anke saken til Høyesterett.

Dommen i lagmannsretten er strengere enn det Henriksen fikk i Nord-Troms tingrett 8. mars 2016. Da var konklusjonen åtte måneders fengsel, hvor fire måneder var betinget.

Tingretten mente han hadde gjort seg skyldig i bedrageri, men Henriksen ble frifunnet for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som omfattet bedrageri mot Handelsbanken for flere millioner kroner.

Henriksen godtok dommen i de to punktene tingretten fant han skyldig i, men påtalemyndigheten anket saken for alle punktene der Henriksen ble frifunnet.

Derfor kom denne delen av saken opp til fornyet behandling i lagmannsretten. Stig Henriksen erklærte seg ikke skyldig da saken startet i lagmannsretten i januar.

Henriksen, som tidligere drev entreprenørvirksomhet i Troms, var i Nord-Troms tingrett tiltalt for grovt bedrageri av minst ni millioner kroner, i hovedsak fra Handelsbanken i Tromsø.