Vil skjerpe straffene for lakserømming

Forslag om strengere straff for lovbrudd.

Oppdrettsanlegg (Illustrasjonsbilde)
Foto: Illustrasjonsfoto: Roar Greipsland / Scanpix

Fiskeri- og kystdepartementet sendte mandag ut forslag om strengere reaksjoner for brudd på akvakulturloven.

Bakgrunnen for at myndighetene vil skjerpe straffene, er at stadig mer fisk rømmer fra oppdrettsanlegg i norske fjorder.

- Det er særlig lagt vekt på å sikre etterlevelse av bestemmelsene som skal hindre rømming. Ved overtredelse av disse bestemmelsene vil den ansvarlige bli møtt med vesentlig strengere reaksjoner enn tidligere, sier konstituert statssekretær Kari-Anne Opsal.

Her kan du lese forslaget.