NRK Meny
Normal

– Døgnbemanning i Alta svekker Kautokeino

Kautokeinos ordfører frykter politiets nye døgnberedskap i Alta går ut over tilstedeværelsen i distriktet.

Ordfører Klemet Erland Hætta

Politiets nye døgnberedskap skal dekke Alta, Loppa og Kautokeino. Likevel er ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino skeptisk til den nye ordningen.

Foto: Liv Inger Somby

regionlensmann Øyvind Lorentzen

Regionlensmann Øyvind Lorentzen for Alta, Loppa og Kautokeino.

Foto: Marte Lindi

Fra 16. februar starter politiet i Alta med døgnberedskap for hele regionen som dekker Alta, Loppa og Kautokeino.

Denne beredskapen skal prøves ut i seks måneder for å bedre tilstedeværelsen og polititilbudet.

– Den innebærer at det er politifolk på jobb til enhver tid, og som kan ta seg av henvendelsene fra publikum uansett når på døgnet det måtte skje noe, sier. Han har lenge jobbet for en døgnberedskap for politiet i Alta, Kautokeino og Loppa.

Ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino er kritisk til om ordningen blir bedre.

– Det er en svekkelse av lensmannskontoret i Kautokeino, og når man flytter to av fire stillinger fra Kautokeino til døgnbemanningen i Alta, så halveres bemanningen, sier Hætta.

Lorentzen sier på sin side at dette skal bedre det forebyggende arbeidet og han mener det vil være en styrking av tilstedeværelsen i blant annet Kautokeino.

– Jeg mener at det kommer til å bli bedre, men det gjenstår å se om vi får det til. Og dersom det viser seg at det ikke blir et tilfredsstillende polititilbud, så må jeg gjøre noen grep for å gi innbyggerne det.