NRK Meny
Normal

Skandalebedrift tatt i skattekontroll

Tromsø-bedriften manglet det meste da kontrollørene dukket opp. Hos to andre bedrifter stakk ansatte av.

Tromsø by

24 av de 36 bedriftene ble ilagt gebyr etter å ha fått besøk av kontrollører.

Foto: Tor Richardsen / SCANPIX / Scanpix

Forrige uke var Skatteetaten, NAV Kontroll og Arbeidstilsynet ute på kontroll i Tromsø.

Hos en Tromsø-bedrift manglet de kasseapparat og personallister. Bedriften var heller ikke oppført i momsregisteret.

– Dette er en alvorlig sak, fastslår regiondirektør Rune Sørra i Skatt nord.

Han karakteriserer manglene hos bedriften som sjeldne utfra hva kontrollørene kommer over når de er ute på jobb.

– Vi har ikke avgjort hvordan vi vil gå videre med saken. Veiledning og ytterligere undersøkelser kan bli utfallet nå, sier han.

La på sprang da kontrollørene kom

Flere titalls serveringssteder, frisører, skjønnhetspleiere og bilverksteder fikk uanmeldt besøk. Kontrollaksjonen avdekket en rekke kritikkverdige forhold i de kontrollerte bransjene.

24 av de 36 bedriftene ble ilagt gebyr for mangelfull eller ufullstendig personallisteføring.

– Ved to anledninger opplevde våre kontrollører at personer stakk fra stedet da vi kom. Flere steder påtraff vi også personer under arbeid som ikke var ført i listene, og noen oppga feil personnummer. Det er svært bekymringsverdig at vi avdekker slike alvorlige avvik, sier Sørra.

Unndrar skatt og misbruker NAV

I tillegg er det mistanke om brudd på både arbeidstidsbestemmelsene og trygdesvindel.

– Ofte ser vi at de som unndrar skatt også misbruker stønader fra NAV. Under denne kontrollen avdekket vi en håndfull saker vi vil utrede nærmere, sier Jannike Syse, avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord.

Arbeidstilsynet avdekket også det som kan vise seg å være kritikkverdige forhold.

– Det synes som at det er brudd hovedsakelig på arbeidstidsbestemmelsene hos noen av de kontrollerte. Vi er nå i en fase med innhenting av ytterlige opplysninger, før vi med sikkerhet kan bekrefte eller eventuelt avkrefte mistankene våre, sier Johan Furebotten, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.