Skal telle ryper med sang

Forskere ved UiT, Norges arktiske universitet tester ut en ny metode for å beregne rypebestanden i nord. Med digitale lyttestasjoner skal rypesteggens sang registreres og gi ett bilde på hvor stor bestandene er. Både fjellrype og lirype er rødlista etter stor nedgang i bestandene de siste årene, og forskerne håper at bedre måter å telle ryper på vil gjøre det enklere å regulere bestandene.