Skal styrke rusbehandlingen av ungdom i Nord-Norge

Både Helse Nord og Utekontakten er tydelig: det største rusproblemet blant ungdom er alkohol. Men å nå ungdommen som trenger hjelp, det er ikke like enkelt.

Fest

Alkohol er det rusmidlet som gjør størst skade i Norge, og som flest sliter med.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Det er vanskelig å få gitt og komme skikkelig til ungdom med rusproblemer. Derfor har vi et ønske om å gjøre helsehjelpa enda bedre, sier seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord, Jon Tomas Finnsson.

Helse Nord har et pågående arbeid med en utviklingsplan for psykisk helsevern. Der er et eget behandlingstilbud for ungdom med rusproblemer foreslått.

For selv om utviklingen i Norge går mot stadig mindre rusbruk blant ungdommen, og de er flinkere på skolen, er ikke dette nødvendigvis positivt for dem som faktisk er i risikogruppen.

– Når færre ruser seg mye, har vi en større bekymring for dem som likevel ruser seg, og som faller mer på siden av det ordinære.

Behandling av rusproblemer hos ungdom er et ansvar som mange etater må samarbeide godt om for at det skal bli bra, sier Finnsson.

I dag foregår mye av rusbehandlingen av ungdom på de ordinære psykiatriske poliklinikkene, eller innenfor barnevernet.

– Det er ikke helt optimalt, så vi må jobbe for å finne en behandling som virker bedre.

Jon Tomas Finnsson

Seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord, Jon Tomas Finnsson.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Verstingen: alkohol

Erfaringer fra rusbehandling av voksne viser at man må holde på en stund, og man må prøve noen runder før det vanligvis virker.

Derfor vil Helse Nord bygge opp egne team på noen sykehus, der målet er at de i løpet av en fem-tiårsplan skal bygge opp et sterkere rustilbud for ungdom.

– Alkohol er det rusmidlet klart flest bruker, og det er der det største problemet ligger. Vi har en tendens til å være bekymret for, og med god grunn, for annen rusmisbruk, men vi må ikke glemme at den store synderen her er alkohol, sier Finnsson.

Tone Bakke

Leder for Utekontakten i Tromsø, Tone Bakke. Hun møter mange ungdom både ute i sentrum, på skoler og i «stua» hun sitter i. Der deler ungdom sine opplevelser og problemer.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Søker til rusen

Helse Nord får støtte fra Utekontakten i Tromsø. Leder Tone Bakke sier det er viktig å bevisstgjøre ungdom om at den største faren i forhold til rus er alkohol.

Utekontakten er et tilbud til ungdom som er i en form for risiko eller har problemer, men har også samtaler med ungdom på skolene.

– Man tror man er udødelig som ung, at det ikke er så farlig, så det er viktig å jobbe med temaet gjennom hele skoletiden. Særlig for dem som er i risiko, for de søker gjerne til et miljø der rusmidler er mer vanlig.

Hun er også opptatt av å finne faktorene som medfører at man havner i miljø som er risikofylt.

– Tidlig tverrfaglig innsats, og å finne systemer for å ivareta risikoutsatte ungdom for å gi gode nok tilbud, sier Bakke.