NRK Meny
Normal

Skal snu trenden i det økologiske landbruket

Etterspørselen etter økologisk mat øker. Likevel produserer det norske landbruket lite av slik mat. Det skal samarbeidsprosjektet «Landbrukets Økoløft» endre på.

Vilde Skarshaug er opptatt av økologisk mat

Vilde Skarshaug er opptatt av økologisk mat.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Troms er ett av de fem fylkene i Norge som produserer minst økologisk mat, viser en rapport Riksrevisjonen nylig la fram.

I rapporten slakter Riksrevisjonen arbeidet med å nå Stortingets mål om at 15 prosent av maten som lages og spises i Norge skal være økologisk innen 2020. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at det ikke finnes noen statlig satsing på økologisk landbruk i Norge. Den trenden skal prosjektet «Landbrukets Økoløft» snu.

– Vi har funnet 30 inspirasjonsbønder som skal være med i prosjektet, og fortelle sine historier om hvorfor og hvordan de dyrker økologisk. Forhåpentligvis vil de inspirere flere til å legge om til økologisk drift, forteller Aina Bartmann, leder for prosjektet, som skal bidra til økt produksjon av norske økologiske landbruksvarer.

Norges Bondelag, Økologiske foregangsfylker og Norsk Landbruksrådgivning er blant aktørene som samarbeider om prosjektet, som får 4,5 millioner kroner av Landbruksdirektoratet i to år i utviklingsmidler.

I Troms har prosjektet én inspirasjonsbonde, Mats Jacobsen, som ble kåret til «Årets unge bonde» i 2015.

– Ser alltid etter økologisk

En uformell spørrerunde i Tromsø-butikker viser at folk er positive til økologisk mat.

– Jeg prøver først og fremst å velge denne typen mat fordi jeg føler at det er et bedre alternativ. Blant annet er det ikke like mye sprøytestoffer i økologisk mat som ikke-økologisk, sier Vilde Skarshaug, men hun plukker opp økologiske bananer i grønnsakdisken.

Lill Kræmer sier at hun alltid ser etter økologisk mat når hun skal handle.

– Men jeg er langt fra fornøyd med utvalget i Tromsø. Utvalget er bedre på Østlandet. For meg er det viktig å kjøpe økologisk fordi jeg tenker på kroppen min. Jeg har bestandig vært opptatt av å spise ren mat.

– Det er litt dyrere da?

– Ja, men det har ikke noe å si egentlig, sier Kræmer.

Martin Andresen, Tromsø

Martin Andresen er ikke så veldig opptatt av å kjøpe økologiske matvarer.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Martin Andresen og Ingvald Johansen har ikke et like stort forhold til økologisk mat.

– Jeg setter pris på det, men det er på en måte ikke det jeg ser etter i butikken, sier Andresen.

– Jeg har ikke noe forhold til økologisk mat i det hele og det store, sier Johansen.

Langt unna Stortingets mål

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet var bare 1,1 prosent av den totale mengden solgte varer i Norge økologisk i 1. kvartal 2015. 4,9 prosent av det samlede norske jordbruksarealet var økologisk ved utgangen av året.

Lill Kræmer

Lill Kræmer prøver alltid å få tak i økologisk mat når hun handler.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Landbruksdirektoratet skriver i en e-post at de støtter Økoløft på grunn av den negative utviklingen innen økologisk produksjon og marked i Norge de siste årene. De mener at det nå er nødvendig å prioritere tiltak som kan medvirke til økt produksjonen av norsk, økologisk mat.