Skal sjekke hvordan lakseavføring og fôr påvirker havbunnen

To forskningsprosjekt har fått penger for å finne ut hvordan reker og andre organismer på havbunnen takler utslipp av avføring og fôr fra oppdrettsanlegg.

lakseoppdrett

Illustrasjonsfoto fra Flakstadvåg Laks på Senja. Oppdrettsnæringen er forventet å vokse mest i Nord-Norge i framtiden. Dermed er det behov for ny forskning, mener Forskningsrådet.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det er behov for mer forskning om miljøeffektene av havbruk, mener Forskningsrådet. Dermed bevilger de penger til to nye prosjekt som skal studere hvordan lakselusmedisin og organiske utslipp fra anlegg påvirker havmiljøet og andre arter som lever i nærheten av oppdrettsanlegg.

– Mer kunnskap om miljøeffektene av havbruk er helt nødvendig for å sikre god forvaltning som ivaretar både natur og miljø, og legger grunnlag for bærekraftig utvikling i havbruksnæringen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Filtrering

Forskningsleder for prosjektet Sustain-Aqua, Raymond Bannister (t.v.) ved Havforskningsinstituttet, skal studere hvordan bunnlevende organismer som lever i områder med blandede og harde bunnforhold, reagerer på utslipp fra oppdrettsanlegg. Her sammen med Arne Bjørge.

Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

– Det haster

Det ene prosjektet, som ledes av Havforskningsinstituttet, har fått navnet Sustain-Aqua. De har fått 8,6 millioner kroner til å utvikle nye metoder for langsiktig miljøovervåking av marine økosystemer som utsettes for organiske utslipp fra havbruk.

– Siden mye av veksten i havbruk forventes å skje i Nord-Norge, haster det å få kunnskap om hvordan fiskeoppdrett vil kunne påvirke de unike marine økosystemene i nord, sier leder for prosjektet, Raymond Bannister.

Reker og kjemikalier

Det andre prosjektet ledes av forskningsinstituttet IRIS i Stavanger. De har fått 7,6 millioner kroner for å finne ut hvordan medikamenter mot lakselus påvirker reker i ulike stadier.

– Målet er å skaffe ny kunnskap om hvordan både rekelarver og voksne reker påvirkes av gjentatt lakselusbehandling med kjemikalier i nærheten av sine leveområder, sier forskningsleder Reneé Bechmann.

Parallelt med rekeforsøkene skal IRIS utsette blåskjell for de samme eksponeringene av kjemikalier, og se hvordan de reagerer. Hvis blåskjellene er følsomme nok, kan de vurderes som indikatorer.

Bevilgningene til forskningsprosjektene er et spleiselag mellom MARINFORSK som har ansvar for forskning på marine ressurser og miljø, og HAVBRUK som skal levere kunnskap for bærekraftig vekst i norsk havbruk.