Skal sikre samisk

Samisk-opplæringen i Troms skal styrkes. Fylkesrådet vil ha innspill på ei utredning av samisk språkopplæring i videregående skoler. Utredninga er på høring frem til 1. februar, og skal gi politikerne en peikepinn på hvordan man best mulig kan sikre språkopplæringen, og hvordan det kan bidra til utvikling av samisk språk og kultur.