Skal sikre rasutsatt Ibestad-vei

Statens vegvesen skal ta ned store mengder stein over fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune. For tiden utbedres veien på strekninga, og forrige uke ble det oppdaget en utglidning i et fjellparti. Fjellmasser på inntil 20 000 kubikkmeter har vært i bevegelse, og sklidd rundt to meter ned mot vegen. Sikringsarbeidet er allerede i gang. Første sprengsalve går etter planen i neste uke.

Rasutsatt strekning, Ibestad
Foto: Statens vegvesen