Skal kontrollere settefiskanlegg

I løpet av våren skal Fiskeridirektoratet trappe opp kontrollen av settefiskanlegg i Troms, det melder NTB. Undersøkelser viser at småfisk i norske vassdrag i betydelig grad er rømt oppdrettsfisk. Et pilotprosjekt som ble gjennomført i fjor viste at det forekom rømming fra settefiskanlegg som både direktoratet og oppdrettsnæringen trodde var tette. Derfor trapper Fiskeridirektoratet opp kontrollen med anleggene i både Troms, Finnmark, Nordland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.