NRK Meny

Skal kartlegge arbeidskraft

NAV ønsker å danne seg bedre kunnskap om situasjonen i arbeidsmarkedet i Finnmark. 600 bedrifter får derfor tilsendt en spørreundersøkelse som skal vise hvilken type arbeidskraft Finnmark trenger i det kommende året, samt hvilke utfordringer bedriftene har med rekruttering i inn- og utland.

–– De største utfordringene i tiden fremover er at den etterspurte kompetansen ikke samsvarer med tilgjengelig arbeidskraft. Mobilitet blant arbeidssøkere blir viktig og er en av de store suksessfaktorene for Finnmark i framtiden. Derfor er det viktig med godt samarbeid mellom NAV og virksomhetene, skriver avdelingsdirektør Eva Lill J. Margit i NAV Finnmark i en pressemelding.