Skal jobbe for klarere språk

Kommunene Storfjord, Lavangen, Dyrøy og Tromsø får 180 000 kroner for å arbeide med klart språk.
Det er KS som deler ut penger til flere av landets kommuner og fylker, slik at de kan jobbe med å bedre språket i møtet med innbyggerne, og gjøre det mindre byråkratisk. Støtten skal blant annet gå til skrivekurs og forbedring av språket i brev, skjemaer og nettekster.