Skal jakte på gull og sølv på havbunnen mellom Jan Mayen og Svalbard

I dag torsdag begynner et tre ukers tokt for å kartlegge om det kan være lønnsomme forekomster på 2500 meters havdyp.

JAN MAYEN 20091005.

Jan Mayen er en 377 km stor arktisk øy som tilhører Norge. I 2009 gikk startskuddet for åpningsprosessen av havområdene rundt den arktiske øya Jan Mayen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forskere skal nå starte jakten på mineraler på havbunnen mellom Jan Mayen og Svalbard. På 2.500 meters havdyp skal det fra forskningsskipet Polar King hentes opp prøver.

For her finnes det mange ulike typer mineraler, sier professor og toktleder Martin Ludvigsen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU.

Martin Ludvigsen

Professor og toktleder for prosjektet MarMine, Martin Ludvigsen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU.

Foto: NTNU

– Det er mest kobber, men også mindre konsentrasjoner av gull og sølv. Spørsmålet er hvor høye konsentrasjoner det er av dette, og hvor mye det er av mineralholdige bergarter.

For å gjennomføre kartleggingen har de 25 norske og utenlandske forskerne i prosjektet MarMine tre miniubåter til hjelp.

– Den ene kabelstyrte undervannsbåten har med seg en borerigg, så den skal kjernebore for å fjerne havbunnen, sier Ludvigsen.

Vil tjene på det

Verdens første undervannsgruve, et undervannsanlegg for utvinning av havbunnsmineraler, kommer i drift om ett til to år. Toktlederen mener dette tyder på at denne typen næring er veien å gå.

– Vi håper og tror det finnes forekomster i norske farvann som kan være drivverdige, og vi håper dette prosjektet gir oss svar, sier Ludvigsen.

I prosjektet kjøres havbunnsroboter med belter på bunnen og knuser opp steinen. Deretter pumpes det gjennom et pumpesystem opp til et skip på overflaten, forklarer Ludvigsen.

– Det er viktig å understreke at dette kan gjøres på en miljømessig god måte. Men det blir et visst miljømessig fotavtrykk, ettersom man blir nødt til å ta ut bergart.

Bekymret for havbunnen

Truls Gulowsen - Leder i Greenpeace Norge

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Foto: Greenpeace

Men Greenpeace er skeptisk til forsøkene på å få til utvinning av mineraler på så store havdyp. Det sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

– Vi mener det er viktig å kartlegge de store havdypene. Men da vil det være viktigere å finne de spennende tingene man ikke vet noe om som trenger vern, enn å lete etter ting som kanskje kan utnyttes med til dels betydelig miljøskade.

Greenpeacelederen trekker fram eksempel fra gruvenæringen som han mener på land skaper enorme miljøkonsekvenser.

– Jeg tenker med gru på hvordan det kan bli seende ut på havbunnen hvis gruvenæringen skal slippes fri på flere tusen meters dyp midt iblant sårbare økosystemer som nesten ikke er vitenskapelig kartlagt, sier Gulowsen.

Han mener det er viktig å være forsiktig, og passe på å ikke tillate noe man ikke vet konsekvensene av.

– Vi må vite at det skjer på en skånsom måte, og det er viktig å få på plass et regelverk rundt rettigheter, skatt og grunnrente før man begynner å dele ut lisenser. Det kan få enorme miljøkonsekvenser hvis det går galt, sier Gulowsen.