NRK Meny
Normal

Skal ha tvunget familien med til IS-hovedstad – kan ikke straffes

Ektemannen til Ruth Johanne Johansen var tiltalt for frihetsberøvelse, men har blitt frifunnet av Senja tingrett. Årsaken er en lovendring i oktober i fjor.

Senja tingrett syria saken

Rettssaken mot den norsk-syriske mannen foregikk over fire dager i Senja tingrett i starten på februar.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Den norsk-syriske mannen som tidligere i februar sto tiltalt for å ha tatt med sin norske kone og deres fem små barn fra Botnhamn til det krigsherjede Syria, er frikjent i Senja tingrett.

Konstituert statsadvokat Torstein Lindquister

Statsadvokat Torstein Lindquister.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Statsadvokat Torstein Lindquister forteller til NRK at faktum i saken ikke egentlig er prøvd i tingretten. Det er det formelle som er lagt til grunn, og de har funnet ut at norsk straffelov ikke kan brukes på denne handlingen.

Forholdene som var nevnt i tiltalen gjelder en handling begått i utlandet sommeren 2014.

Etter straffeloven 1902, som gjaldt da tiltalen ble tatt ut, er ikke retten i tvil om at handlingen kan straffes i Norge. Den 1. oktober 2015 trådte imidlertid den nye straffeloven (2005) i kraft.

Etter den straffeloven kan en rekke alvorlige straffbare handlinger, blant annet frihetsberøvelse begått av norske borgere i utlandet, bare straffes dersom overtredelsene også er straffbare etter loven i landet der handlingen ble foretatt.

– Er den nye loven for dårlig?

– Dette er kanskje et eksempel på at man ikke har tenkt over alle praktisk mulige tilfeller som kan dukke opp da de endret loven. Det er vel ingen som kan tenke gjennom alle situasjoner heller, men vi får se på om dette er en utilsiktet innskjerping i lovgivningen, sier Lindquister.

NY og gammel norges lover

Den nye og gamle lovboken om Norges lover.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Ble veldig overrasket

Forsvarer Thomas Randby syria senja

Forsvarer Thomas Randby.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Retten mener påtalemyndigheten ikke har bevist at forholdene er straffbart i Syria. Dermed er ikke vilkårene for å straffe tiltalte oppfylt, og det er årsaken til at han frifinnes.

– Min klient er svært lettet over at han er fullstendig frifunnet for straff, sier forsvarer Thomas Randby.

– Det har vært et stort medietrykk i denne saken, og ensidig vinkling som har medført en tilleggsbelastning for min klient.

Han sier det var lite fokus på denne lovendringen under rettsforhandlingene, men han presiserer at den ligger der som et lovmessig vilkår og er omhandlet i loven.

– Det er en dom som inneholder relativt tung juss, og det står respekt av den avgjørelsen tingretten har foretatt, sier Randby.

– Norsk lov bør gjelde

Ruth Johanne Johansen

Ruth Johanne Johansen under rettssaken mot ektemannen. Hun reagerte med vantro på frifinnelsen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Bente Meyer Johansen er mor og bestemor til Ruth Johanne Johansen og barna. Hun forteller at datteren reagerte med vantro da hun fikk beskjed om frifinnelsen.

– Hun fikk sjokk, og er helt nede på grunn av dette. Samtidig er vi glad for at vi ble trodd i retten, sier hun, og fortsetter:

– Men det er galskap at en lovteknisk sak skal avgjøre dette. Han planla bortføringen i lang tid, og at kidnappingen skjedde i utlandet bør ikke bety noe. Det bør være norsk lov som gjelder, sier bestemoren.

Hun mener saken må ankes.

– Det er ikke rettferdig at han skal gå fri for det han har gjort, det føles ikke bra, sier Johansen.

Må betale erstatning

I den sivile delen av saken er den norsk-syriske mannen dømt etter norsk lov, og må betale nærmere 660.000 kroner i oppreisning og erstatning til kona og de fem barna.

«Retten har funnet det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at tiltalte rettsstridig har fratatt Johansen og barna friheten. Dermed er vilkåret for å tilkjenne oppreisning oppfylt», skriver Senja tingrett.

Ektemannen var også tiltalt for å ha kontaktet sin kone mens etterforskningen pågikk, og dermed brutt besøksforbudet han hadde. Dette erkjente han i Senja tingrett, men ifølge dommen ble han frikjent for også dette punktet.

Retten la til grunn at påtalemyndigheten ikke fremla det aktuelle besøksforbudet, men et besøksforbud utstedt et halvt år senere. Dermed er det ikke bevist at det var utstedt eller forkynt for tiltalte.