NRK Meny
Normal

Skal forhindre ulykker i norsk farvann

Kystverket vil styrke sjøsikkerheten ved Svalbard på grunn av forventet økt sjøtrafikk i områdene.

Kystverkets slepebåt Beta til kai i Honningsvåg

Kystverkets slepebåt Beta til kai i Honningsvåg.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

I Sjøsikkerhetsanalysen som Kystverket har utarbeidet, forventer man økt risiko for ulykker i norske farvann. Kystverket peker derfor på flere aktuelle tiltak for å møte risikoen, også mot farvannene rundt Svalbard

Samferdselsdepartementet har nylig bedt Kystverket om å arbeide videre med de foreslåtte tiltakene.

Nye sjømerker

Flere tiltak skal inn i Kystverkets langsiktige planlegging av forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

I år skal Kystverket etablere nye sjømerker i Akselsundet. Den eneste sektorlykten på Svalbard, Kapp Ekholm, skal også byttes ut med Kystverkets egenutviklede Litus Lux-merke. Den vil få tilpassede sektorer, basert på innspill om dagens trafikk i farvannet fra losene på Svalbard.

AIS er et automatisk identifikasjonssystem innført av IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåkning og sjøtrafikktjenester.

Kystverket går inn for at det etableres inntil 14 landbaserte AIS basestasjoner også ved Svalbard. Selve etableringen kan starte i 2017 eller 2018, avhengig av nødvendige tillatelser og midler over statsbudsjettet.

– Etableringen vil gi en mer løpende oppdatert trafikkovervåking enn det som er tilfelle med den satellittbaserte trafikkovervåkingen, forklarer fungerende sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Trond Langemyr. Han legger til at dette også vil forbedre overvåkningen av fartøy som befinner seg i fjordene, og også gjøre synlig mindre fartøy som bruker AIS sendere med lav utgangseffekt.

Et forbedret sanntidsbilde av skipstrafikken rundt Svalbard, gir grunnlag for en mer effektiv sjøtrafikkovervåkning, men vil også være viktig for søke- og redningstjenesten.

Bedre kart

Sjøsikkerheten rundt Svalbard er avhengig av oppdaterte kart. Dette er det Kartverkets sjødivisjon som har ansvaret for.

– Gode kart er viktig for sjøsikkerheten generelt, men også viktig for at Kystverket kan få innført nye sjøsikkerhetstiltak, sier Trond Langemyr.

Nye tiltak kan være trafikkreguleringer som påbudte seilingsleder, aktsomhetsområder, og trafikkseparasjon, for å nevne noen.

– Selv om sjøkartlegging ligger utenfor Kystverkets ansvarsområde, så er det likevel viktig å påpeke behovet for å prioritere sjøkartlegging høyt om dagens ulykkesfrekvens ikke skal øke i disse farvannene.