NRK Meny
Normal

Skal forebygge sex-overgrep

Kautokeino kommune har fått 900.000 fra Fylkesmannen i Finnmark.

Kautokeino
Foto: Trine Hamran / NRK

Rådmann Odd Keskitalo sier kommunen søkte om midlene i forbindelse med overgrepssakene i vinter.

I møter mellom sentrale myndigheter og formannskapet, ble det enighet om at Fylkesmannen skulle bidra med penger.

– Pengene skal brukes til å ansette en psykolog, og dessuten en koordinator som skal samordne de ulike tiltakene. Det blir en ekstra ressurs som kommunen trenger for å gjennomføre tiltak for ungdom, sier Odd Keskitalo.

Skal se nærmere på oppvekstkår

Nå skal Kautokeino kommune gå i gang med en egen oppvekst- og levekårsplan, og dette skal diskuteres på et formannskapsmøte i morgen.

– Vi vil finne fram til en bedre struktur, bli flinkere til å ivareta ungdommens interesser, men også levekår i en bredere forstand, sier Keskitalo.

Formålet også her er å forebygge sex-overgrep, og å skape et bedre oppvekstmiljø for barn og unge.