Skal få ned fravær på skoler

De tre nordnorske fylkeskommunene går sammen i et forskningsprosjekt for å få ned fraværet i den videregående skolen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) skal intervjue både elever og lærere på både ungdoms – og videregående skoler for å finne årsak til fravær. Målet er å finne metoder for å få ned fraværet.