Skal drøfte regionreformen

Nordnorsk råd som består av fylkespolitikere fra landsdelen, skal i dag møtes i Narvik for å drøfte regionreformen.Rådet er sterkt uenige om inndelinga i Nord-Norge, men skal drøfte og vedta krav om arbeidsoppgaver som Stortinget bør overføre til de nye regionene. Det opplyser leder av Nord-Norsk råd, Cecilie Myrseth.