Skal diskutere Statskog

Rett til land og vann på statens grunn er tema når det lørdag holdes møte i indre Kvæangen. Som NRK tidligere har omtalt er mange av innbyggerne i området misfornøyde med Statskog som grunneier, og ønsker innflytelse til å selv få bestemme over områdene. Tema for møtet blir rettigheter, og da med et blikk på Samerettsutvalget 2 sitt forslag til annen forvaltning enn Statskog.