Skal bygge i Breivika

Consto Anlegg Nord har fått anbudet med å bygge ny firefelts veg, sykkelveg og fortau nord for sykehuset i Breivika i Tromsø. Det var til sammen seks entreprenører som leverte inn tilbud på arbeidet.
Consto Anlegg Nord leverte det laveste anbudet og har fått en kontrakt på nesten 76 millioner kroner.
Statens vegvesen regner med at arbeidet i Breivika starter i oktober, og vil være ferdig etter to år.