Skal avsløre dobbeltroller

Lager register over verv og økonomiske interesser.

Tromsø kommune skal opprette et register som forteller om verv og økonomiske interesser for politikere og byråkrater.

Dette registeret blir opprettet for å unngå mistanker om dobbeltroller.

- Jeg støtter et slikt forslag, sier gruppeleder Jan Blomseth i Tromsø Fremskrittsparti.

Kommunen har tidligere hatt et registreringssystem, men det er ikke blitt oppdatert de siste årene.

Hør nettradio: Avslører dobbeltroller