Skal avgjøre skuterløyper i Bardu

Fylkesmannen i Finnmark skal avgjøre skjebnen til de fem skuterløypene som kommunestyret i Bardu har vedtatt. Bardu er foreløpig den eneste kommunen i Troms som har vedtatt skuterløyper, etter at det i fjor kom en ny forskrift som skulle gjøre etableringen enklere. Siden Fylkesmannen i Troms er én av klagerne, har departementet oppnevnt Fylkesmannen i Finnmark som settefylkesmann.