NRK Meny
Normal

Sju veialternativer som skal bekjempe rushtidskaoset

Styringsgruppa for Transportnett Tromsø foreslår å gå videre med til sammen sju forslag til ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya.

Trafikkaos

Det er ofte lang kø i Tverrforbindelsen i Tromsø og i dagens forbindelse til Kvaløya.

Foto: Petter Strøm

– Dette er forbindelser som er avgjørende å få på plass for å løse vekst og fremtidige trafikkutfordringer i Tromsø. Jeg er glad for at det har vært et stort engasjement. Vi tar med oss videre de mange gode innspillene som er kommet, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein. Hun leder også styringsgruppe i Transport nett Tromsø.

Styringsgruppa har fått inn 24 prinsipielt ulike alternativer, og har ut ifra dem kommet fram til sju konkrete forslag som ble presentert mandag formiddag ved bruhodet på Tromsøya.

De sju alternativene vil alle sikre et mer miljøvennlig transportsystem i Tromsø, samtidig som trafikksikkerheten styrkes og fremkommeligheten blir bedre, heter det i framlegget.

Transportnett Tromsø anbefaler å gå videre med tre alternativer hver for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. I tillegg skal et alternativ som kombinerer begge vurderes.

– Skal være godkjent av kommunestyret innen 2015

Britt Hege Alvarstein

Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein presenterte sju konkrete forslag til Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya.

Videre skal de sju ulike alternativene konsekvensutredes, hvor man undersøker grunnforhold og dermed får et bedre bilde av kostnader og realismen i hvert alternativ. Deretter vil Transportnett Tromsø kommer med en anbefaling til trasé, som skal behandles av kommunestyret.

– Målet er at vi politikere kan samles om den beste løsningen. Vi jobber for at kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya skal være godkjent av kommunestyret innen 2015, sier Alvarstein i en pressemelding.

Dette er alternativene som skal politisk behandles:

Ny Tverrforbindelse:

  1. Tunnelalternativ som ender opp i dagens Tverrforbindelse, i nærheten av Scandic hotell. Denne løsningen ligger til grunn for allerede vedtatt områdeplan for Langnes.
  2. Tunnelalternativ som ses i sammenheng med eksisterende tunnelsystem i Breivika og på Langnes, og der tunnelpåhuggene lokaliseres i sammenheng med disse.
  3. Sørlig variant av ny Tverrforbindelse med tunnel der denne krysser dagens Langnestunell og tunnelpåhugg legges i nærheten av postterminalbygget.

Ny Kvaløyaforbindelse

  1. Tilnærmet parallell bru med dagens. Alternativet tas med videre, da dette vil være den billigste bruløsningen, og den gir god måloppnåelse.
  2. Bru fra Langnes til Selnes. Trasé for denne er ikke endelig og må tilpasses geotekniske undersøkelser som skal gjennomføres i den videre utredningen. Andre tilpasningen i forhold til øvrige konsekvenser som skal utredes vil også kunne bli aktuelt.
  3. Tunnel fra området ved postterminalbygget over til Håkøya. Lokalisering av tunnelpåhugg på Håkøya vil som føler av dybde ned til fjell og stigningsforhold, lokaliseres vest på Håkøya, ved Duknes. Alternativet medfører også utredning av ny bru over Duksundet, mellom Håkøya og Kvaløya, i tillegg til tiltak på og langs eksisterende fylkesveg 858 til Eidkjosen.

Sammenhengende trasé fra Breivika til Kvaløya

  1. Sammenhengende tunnel fra Breivika til Selnes på Kvaløyasletta. Alternativet innebærer av- og påkjøringsramper til Langnesområdet, i tillegg til at ny atkomst til Tromsø lufthavn Langnes må tas med i videre utredning.