Sjømatvekst på Senja

Sjømatnæringa på Senja og utdanningsmiljøene i Tromsø må samarbeide tettere for å utvikle næringa.Det mener Kathrine Tveiterås som leder Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet. Hun deltok tirsdag kveld i et temamøte om en ny næringsplan for Senja og Midt-Troms. Senja tar mål av seg til å bli største sjømat-kommune.