NRK Meny

Sjømatsatsing på Senja

Fylkesrådet i Troms gir 475.000 kroner til "Sjømatklyngen Senja" og deres prosjekt som skal styrke veksten i sjømatnæringa i regionen. 40 deltakende bedrifter skal i prosjektperioden frem mot neste vår jobbe sammen opp mot forsknings- og kunnskapsmiljøet. I tillegg skal det igangsettes flere innovasjonsprosjekter.