Sjelden art skutt i Kautokeino

På lørdag ble en mårhund skutt i Cunovuohppi i Kautokeino. Det er den ellevte dokumenterte mårhunden i Norge på 28 år.

Direktoratet for naturforvaltning har lenge fryktet at mårhunden skal etablere seg i Norge. Arten er svartelistet og uønsket i norsk fauna.

– Den er uønsket fordi den er en parasittbærer, samtidig er den et altetende dyr som går på fugler og egg om våren, sier Henrik Eiro i Statens naturoppsyn i Kautokeino.

Han viser frem individet som ble skutt på lørdag. En tilsynelatende fredelig og søt krabat. Likevel er det et dyr som ikke hører naturlig hjemme i Norge

– Den kommer opprinnelig fra Asia, men ble satt ut i Nordvest-Russland tidlig på 1900-tallet for å være til hjelp for pelsjegerne, sier Erik Lund, seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning(DN).

Uønsket

Siden arten er uønsket i Norge, ber myndighetene småviltjegere om å skyte mårhunder de ser, for å stanse spredningen .

Mårhundspor

Dersom du treffer på dette sporet ute i naturen, kan du med god samvittighet ta opp jakta.

Foto: Dirnat

Og faren er forholdsvis nær. I dag har mårhunden et godt feste i Finland, og den er også et økende problem for vår søta bror i øst.

– Det var en periode på 2000-tallet med milde vintre i Sverige og Finland. Da karret den seg rundt Bottenvika og over fra Finland til Sverige, sier serniorrådgiver Lund.

Dette er trolig årsaken til at også Norge har hatt hyppigere observasjoner de siste årene. I ”toppåret” 2007 ble det observert seks av de elleve observasjonene vi har hatt i landet noensinne.

Den første dokumenterte ble sett i Sør-Varanger i Finnmark i 1983. Den nest siste var i februar 2010, da en levende mårhund ble fanget i Nord-Trøndelag.

Radiomerket

Den som ble skutt i Kautokeino på lørdag var merket med en radiosender. Derfor vet man at den kom fra midten av Sverige.

Mårhund skutt i Kautokeino

Den skutte mårhunden veide rundt fire kilo.

Foto: Jan Helmer Olsen

– Den ble radiomerket tidlig i 2010, og deretter har den vandret hit til Finnmark. Vi fikk inn et signal i midten av september her i Kautokeino-området. Den forsvant da, men dukket nå opp igjen og ble skutt, sier Eira i SNO.

Ifølge Erik Lund i DN ligner mårhunden på rødreven som finnes naturlig i Norge. Men mårhunden skal utgjøre en større trussel mot fuglelivet.

Verre enn rødreven

– Mårhunden kommer til der rødreven må gi tapt. Mårhunden er habil i vannet, og kan derfor også nå ut til holmer og småøyer langs kysten, der fuglelivet ofte er stort, sier Lund.

I Kautokeino er det nå dokumentert to mårhunder på bare fire år. Det gjør at Eira ikke utelukker at det kan finnes flere i den gigantiske, samiske kommunen.

– I og med at det var en valp som ble funnet i 2007, så har den ynglet i området. Kautokeino er et stort område med alle typer områder med mye myr og bekker der den liker å oppholde seg. Men vi har altså bare observert to stykker.

Dersom du ønsker å vite mer om den uønskede krabaten, kan du laste ned en brosjyre her.