Sivilforsvaret kritisk til eget utstyr

Sivilforsvaret i Finnmark er kritiske til at de ikke er rusta til redningsaksjoner i dårlig vær på fjellet.

Video Utstyr sivilforsvaret

Se nett-tv: Sivilforsvaret sliter med eldgammelt utstyr

Kritikken er igjen aktuell etter snøskuterulykka i Porsanger hvor tre ungdommer mista livet.

Distriktssjef Frode Enoksen i Sivilforsvaret i Vest-Finnmark mener myndighetene ikke ser alvoret i problemet.

– Det går på de bevilgende myndighetene som kanskje ikke ser alvoret. Vi løser oppdrag som vi får, men vi må si nei til noen oppdrag – ettersom vi ikke kan dra ut i fjellet på grunn av manglende utstyr og kompetanse. Det er veldig frustrerende, og det er verst for mannskapet vårt som er ute å gjør jobben sin, sier han.

Ulykken i Porsanger

Ved den tragiske skuterulykken i Porsanger så ble sivilforsvaret kaldt inn for å hjelpe politiet. Enoksen vil ikke spekulere rundt dette, men mener at generelt så er det situasjoner der kunnskap og utstyr ikke strekker til.

– I dette tilfelle så ville vi kanskje vært tidligere ute med mannskapet. Men det er utdanning og utstyr vi ikke har i dag, sier han.

Redningsaksjon Fredag

Sivilforsvaret deltok under redningsaksjonen i Porsanger.

Foto: Thomas Sørensen

30 år gamle uniformer

Allerede i oktober så påpekte sivilforsvaret att de ikke hadde godt nok utstyr, blant annet 30 år gamle uniformer.

Da svarte statssekretær ved justisdepartementet, Terje Moland Pedersen, at det ikke var prioritert.

– Ser ikke alvoret

Frode Enoksen i sivilforsvaret tror ikke myndighetene ser alvoret.

Justisdepartementet selv mener at man ikke skal ta i bruk mannskap som ikke er rustet godt nok.

– Vi er veldig klar på at har vi ikke utstyr godt nok, så skal man ikke rekvireres å tas ut i fjellet, sier Ole Hafnor er avdelingsdirektør ved justisdepartementet.