Sivilforsvaret kan brukes på Svalbard

Justisdepartementet vil endre loven slik at Sivilforsvaret kan brukes ved større naturkatastrofer og ulykker på Svalbard.

Sivilforsvaret Vossestrand omsorgssenter

Sivilforsvaret bidrar blant annet som støtte til nød- og beredskapsetater ved ulykker og katastrofer.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er svært bra, og vil ha stor betydning for beredskapen på Svalbard, sier Torgeir Prytz som sitter for Høyre i lokalstyret i Longyearbyen.

Det er Justisdepartementet som har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å utrede mulig bruk av Sivilforsvaret på Svalbard. Bestemmelser i lovverket om Sivilforsvarets oppgaver gjelder i dag ikke på Svalbard.

Tatt opp etter dødsskredet

Saka ble tatt opp etter skredet i desember 2015 der to personer omkom og 11 bolighus ble ødelagt i Longyearbyen.

Sysselmannen reiste spørsmål om muligheten av å kunne tilkalle og bruke Sivilforsvaret som ressurs også på Svalbard – på tilsvarende måte som Svalbard fikk tilført ressurser fra fastlandet fra blant andre polititjenestemenn og mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Torgeir Prytz

Torgeir Prytz, medlem av Longyearbyen lokalstyre (H).

Foto: Lars Egil Mogård

– Dette er viktig, mente både lokalstyret og sysselmann Kjerstin Askholt.

– Vi kunne ha brukt Sivilforsvaret til vakthold i forbindelse med dette skredet. Vi vil absolutt ha behov for ekstra mannskaper ved store ulykker og hendelser enn de ressursene vi har i Longyearbyen, sier Torgeir Prytz, medlem av lokalstyret (H).

Innsatsstyrke

I midten av desember var det et møte mellom departementet og direktoratet om denne saken. Ifølge møtereferatet er det positiv vilje til å få endret loven. Utredninga skulle være ferdig ved årsskiftet, men fristen er utsatt i en måned.

Av referatet fra møtet går det fram at også ledelsen i Polaravdelingen i Justisdepartementet mener at det vil styrke beredskapen betraktelig på Svalbard ved at Sivilforsvaret kan bidra.

Sivilforsvaret har blant annet i Troms en beredskapsstyrke som består av 24 tjenestepliktige med spesialkompetanse og større kapasitet innenfor telt/lys/varme, samband og strøm. Disse kan bli satt inn ved større hendelser på Svalbard.

Oppdrag for Sivilforsvaret vil gjelde på hele Svalbard og ikke bare Longyearbyen. Det er også aktuelt å se på om utstyr kan forhåndslagres på Svalbard.