Sivilforsvaret er bekymret

Sivilforsvaret er bekymret etter at forsvaret ikke lenger vil ta imot så mange soldater fra Nord-Norge som før. – Det vil begrense vår tilgang til lokalkjent personell i framtida, sier Erik Furevik, som er sjef for Midtre Hålogaland siviforsvarsdistrikt. I går diskuterte han saken med den øverste ledelsen i Sivilforsvaret som er avhengige av informasjon fra forsvaret for å velge ut personell til tjeneste i Sivilforsvaret.