Sivile helikopter inn i Forsvaret

Forsvaret er i ferd med å inngå kontrakter om leie av sivile helikopter til transportoppdrag. Det kan være snakk om 14 helikopter fra sivile selskap. Fram til 2003 hadde Forsvaret mobiliseringsdisponert 70–80 sivile helikopter. Oberst Steinar Hannestad i Forsvarets logistikkorganisasjon sier Forsvaret ikke har budsjett til å kjøpe inn nok egne helikopter.